Skip to main content

Specializarea
Informatică Economică

Domeniul Cibernetică Statistică și Informatică Economică
Misiunea specializării IE

Misiunea specializării

Specializarea Informatică Economică (IE) a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor - FEAA (fosta Facultate de Științe Economice) din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT), are misiunea de a pregăti economiști cu competențe bine definite în domeniul tehnologiilor informaționale și al sistemelor informatice pentru mediul de afaceri.

În contextul actual al societății informaționale și al unei economii bazate pe cunoștințe, aceștia au capacitatea de a se adapta la mediul economic dinamic, global și sensibil la evoluția tehnologiilor informaționale.

Studiile universitare de licență asigură pregătirea de bază, cunoștințele fundamentale de administrare a afacerilor, precum și competențele din domeniul tehnologiilor informaționale specifice nivelului operațional din cadrul companiilor.

Studiile masterale de aprofundare vizează formarea unei elite cu rol determinant în societatea informațională. Printr-o educație de înaltă calitate, absolvenții specializării Informatică Economică vor putea lucra în firme și organizații din aproape toate domeniile de activitate ca economiști specialiști în domeniul sistemelor informatice economice.


Misiunea specializării
Oportunități de carieră IE

Oportunități de carieră

Absolvenții specializării Informatică economică pot beneficia de bune plasamente pe piața forței de muncă, dacă avem în vedere dinamica și structura cererii de specialiști din ultimii ani, multe oferte venind din partea companiilor străine cu sediul în țara noastră. La nivelul oricărei organizații, un absolvent al specializării Informatică economică va putea activa ca:

 • Analist de sisteme informationale
 • Proiectant de sisteme informatice economice
 • Administrator baze de date
 • Programator
 • Consultant IT
 • Consultant/ implementator de sisteme informatice integrate pentru gestiunea afacerilor (ERP) şi soluţii e-Business
 • Web designer & Web developer
 • Manager de proiecte informationale / Manager de proiecte IT

Trebuie menționat faptul că, datorită formării de bază ca licențiat în științe economice, absolvenții specializării Informatică economică pot dezvolta cariere în cele mai diverse domenii de activitate economică.

Actualmente există un deficit important pe piața forței de muncă din țara noastră pentru toate categoriile profesionale de mai sus. Se estimează că, în următorii ani cererea va continua să crească, iar oferta de specialiști va continua să se situeze sub nivelul cererii.


Oportunități de carieră
Competențe dobândite IE

Competențe dobândite

Acestea se înscriu în suplimentul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență.

 • competente generale, fundamentale în domeniul economic specifice nivelului operațional;
 • competente în domeniul tehnologiilor informaționale și al sistemelor informatice pentru afaceri;

Capacitatea de abordare interdisciplinară a proceselor, activităților economice, precum și a tehnologiilor și sistemelor informatice de susținere a acestora conduce la cristalizarea următoarelor:

 • competențe specifice analizei, modelării și implementării sistemelor informaționale pentru afaceri;
 • competențe specifice administrării bazelor de date;
 • competențe specifice proiectării și implementării site-urilor Web și soluțiilor de e-business;
 • competente specifice implementării unor sisteme informatice integrate pentru afaceri;
 • competențe specifice managementului proiectelor de dezvoltare TI pentru mediul de afaceri.

Competențe dobândite

IE vs. alte specializări

 • IE
  • profesioniști IT orientați pe domeniul economic;
  • proiectanți (arhitecți) ai aplicațiilor și sistemelor informatice folosite în mediul economic.
 • CIG
  • utilizatori finali care posedă cunoștințe intermediare de informatică.
 • INFORMATICĂ (UVT)
  • teoreticieni axați pe dezvoltarea limbajelor;
  • au un fundament matematic;
  • realizează cercetare în știința programării calculatoarelor.
 • AUTOMATICĂ (UPT):
  • ingineri axați pe aspectele practice ale dezvoltării limbajelor și sistemelor de operare
IE vs. alte specializări

Discipline de specialitate

 • Anul II Semestrul 1

  Discipline obligatorii:

  • CONTABILITATE FINANCIARĂ
  • BAZE DE DATE
  • MARKETING
  • MANAGEMENT
  • ECONOMETRIE (DD)
  • ENGLEZA/FRANCEZA/GERMANA PT. AFACERI ȘI CORESP. COMERC. (DF)
  • EDUCAȚIE FIZICĂ (DF)

  Discipline opționale:

  • FISCALITATE (DC)
  • PREVIZIUNE ECONOMICĂ (DC)
  • INSTITUȚIILE ȘI ECONOMIA U.E. (DC)

  Discipline facultative:

  • LIMBA STRĂINĂ (DF)
 • Anul II Semestrul 2

  Discipline obligatorii:

  • MEDII DE PROGRAMARE VIZUALA (DD)
  • REȚELE DE CALCULATOARE (DS)
  • PIEȚE DE CAPITAL (DC)
  • BAZE DE DATE AVANSATE (DS)
  • CONTABILITATE DE GESTIUNE (DS)
  • ENGLEZA/FRANCEZA/GERMANA PT. AFACERI ȘI CORESP. COMERC. (DF)
  • PRACTICĂ DE SPECIALITATE* (DS)

  Discipline opționale:

  • STRUCTURI DE DATE (DS)
  • MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (DC)
  • PUBLICITATE ȘI PROMOVAREA VÂNZĂRILOR (DC)

  Discipline facultative:

  • DREPT COMUNITAR (DC)
  • LIMBA STRĂINĂ (DF)
 • Anul III Semestrul 1

  Discipline obligatorii:

  • PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE (DS)
  • ANALIZA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE (DS)
  • PROGRAMARE INTERNET (DS)
  • GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII (DC)

  Discipline opționale:

  • COMUNICARE ȘI NEGOCIERE ÎN AFACERI (DC)
  • MANAGEMENTUL PROIECTELOR INFORMATICE (DS)
  • SISTEME INFORMATICE INTEGRATE (DS)

  Discipline facultative:

  • DESIGN MULTIMEDIA (DS)
 • Anul III Semestrul 2

  Discipline obligatorii:

  • ANALIZA ECONOMICO FINANCIARĂ (DS)
  • AFACERI ELECTRONICE (DS)
  • SISTEME INFORMATICE PENTRU ASISTAREA DECIZIILOR (DS)
  • PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE ECONOMICE (DS)

  Discipline opționale:

  • OPERAȚIUNILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT (DC)
  • SECURITATEA ȘI CONTROLUL SISTEMELOR INFORMATICE ECONOMICE (DS)
  • SISTEME INTELIGENTE ÎN ECONOMIE (DS)

  Discipline facultative:

  • ASIGURĂRI COMERCIALE (DC)
Discipline de specialitate